Wybierz rocznik:  2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   pozostałe

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 29.12.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

2246

100 kB z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 24.12.2015 r.
USTAWA

2183

125 kB z dnia 21 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1968

100 kB z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1967

100 kB z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1966

100 kB z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 26.11.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1965

100 kB z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 18.11.2015 r.
USTAWA

1893

220 kB z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 08.09.2015 r.
USTAWA

1326

90 kB z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.08.2015 r.
USTAWA

1273

220 kB z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.07.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1077

290 kB z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 31.07.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

1076

380 kB z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 25.06.2015 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

0882

- z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 10.06.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0776

1.7 MB z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 15.05.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

0681

720 kB z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 14.05.2015 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0670

120 kB z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 17.04.2015 r.
USTAWA

0541

750 kB z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

poz. alt

rozmiar
pliku .pdf
Dz. U. z dn. 05.03.2015 r.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

0305

1.0 MB z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia