Karta zgłoszeniowa do pobrania - PDF

Pismo do pobrania - PDF 

 


 

Seminaria szkoleniowe 2017 r.

 


  

Krosno, dnia 17 marca 2017 r.

  

Stacje Kontroli Pojazdów

wg. rozdzielnika

 

 
 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w 2016 roku w zorganizowanych przez nas seminariach szkoleniowych uczestniczyło ponad 1000 diagnostów samochodowych, ponad 100 przedstawicieli Urzędów Miast/Starostw Powiatowych oraz przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Prezentując przygotowane materiały zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom uczestników seminariów szkoleniowych, podczas których zdobyta wiedza pozwala przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów oraz organów administracji samorządowej.

 

Zapraszamy

do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą:

„Działalność Stacji Kontroli Pojazdów i praca diagnostów samochodowych w świetle obowiązujących przepisów i nadchodzących zmian”

 

Planowane seminaria szkoleniowe zorganizowane zostaną w maju i czerwcu 2017 r. przy współudziale firm uczestniczących w posiedzeniach w Ministerstwie Cyfryzacji związanych z wdrożeniem CEPiK 2.0 - „SUNRISE” P.H.U. Grzegorz Krzemieniecki z Łodzi oraz BPG Maxine Gawron z Toszka. W spotkaniach prelegentem będzie uczestnik warsztatów legislacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji - Krajowy Konsultant ds. Stacji Kontroli Pojazdów mgr inż. Artur Sałata.

Prezentowane dotychczas przez nas materiały związane z CEPiK 2.0 w pełni potwierdzają, że nie należy sugerować się terminem przesunięcia jego wejścia w życie w dniu 4 czerwca 2018 roku – wg. najnowszego projektu przygotowywanego w Ministerstwie Cyfryzacji zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym powinny wejść w życie od października 2017 r., a część zmian w terminach wcześniejszych. Istotnym zatem jest, aby każda Stacja Kontroli Pojazdów wykonała prace dostosowawcze.

 

Podczas seminariów szkoleniowych planujemy omówić następujące zagadnienia:

 1. Najistotniejsze aspekty z odbytych warsztatów legislacyjnych i spotkań poświęconych kolejnym etapom wdrożenia CEPiK 2.0 na Stacjach Kontroli Pojazdów.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 13.03.2017 r. oraz przyszłość stacji kontroli pojazdów w odniesieniu do zmian mających wejść w życie w 2018 roku, w tym zgłoszone uwagi przez różne podmioty oraz najnowsze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące procedowanych zmian.
 3. Orzeczenia WSA i NSA w sprawie dopełniania terminów badań technicznych pojazdów.
 4. Zmiana stanowisk Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (styczeń i luty 2017 r.):
  1.  przyczepa lekka marki „SAM” podlega corocznym badaniom technicznym,
  2.  przeprowadzenie badania technicznego po upływie terminu określonego w art. 81 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 5. Powypadkowe badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu.
 6. Badanie układów hamulcowych pojazdów z nierozłączalnym napędem wielu osi - prezentacja przygotowana przez firmę CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak Sp.J.
 7. Kryteria oceny parametrów kół pojazdów powypadkowych – prezentacja przygotowana przez Precyzja Technik sp. z o.o.
 8. Najistotniejsze aspekty z opinii prawnej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentowania zmian konstrukcyjnych w pojeździe - zawiera 16 pytań i odpowiedzi dla SKP i urzędów.
 9. Najistotniejsze aspekty z opinii prawnej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie prawnego charakteru badania technicznego – analiza badania technicznego jako usługi w kontekście przepisów unijnych, ustawy – Prawo o ruchu drogowym, prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego, z której jednoznacznie wynika, iż badanie techniczne jest usługą.
 10. Rejestracja pojazdu zabytkowego - materiał filmowy.
 11. Pojazdy służące do przewozu dłużyc, w tym najistotniejsze kwestie wynikające z naszej opinii oraz stanowisko Komendy Głównej Policji związane z masowym zatrzymywaniem dowodów rejestracyjnych.
 12. Nasze starania i interwencje związane ze zmianą przepisów dotyczących karania diagnostów.

 

Każdy uczestnik otrzyma między innymi wersję testową programu SKP PRO wraz z aktami prawnymi i normatywnymi, certyfikat potwierdzający udział w seminarium szkoleniowym, notes konferencyjny oraz materiały informacyjne, w tym prezentację: „Wybrane zagadnienia oceny stanu technicznego opon ciężarowych i autobusowych”. Wśród uczestników rozlosowane będą upominki, w tym prace artystyczne wykonane przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi - Weronikę Krzemieniecką. Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą, mailem lub faxem w terminie wskazanym w karcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, na które zapisali się jego uczestnicy, bez podania przyczyny. Załącznikiem do niniejszego pisma jest harmonogram i karta zgłoszeniowa zawierająca koszty uczestnictwa.