W Bazie orzeczeń  zamieszczane są całe lub wybrane fragmenty orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych (anonimizowane).

Informacyjny charakter bazy tworzony na potrzeby własne stacji kontroli pojazdów dostarczy wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz umożliwi weryfikację poprawności przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

 

W celu zapoznania się z bazą orzeczeń dla podanego tytułu należy kliknąć na poszczególne lata.

 

 

2000-2009

 

 

Liczenie terminów - zawiera postanowienia SN oraz orzeczeń WSA, 
wykładni stosowania terminów na gruncie ustawy zasadniczej przez inne jednostki resortowe.

 

                                                                     Powrót do poprzedniej strony